آخرین مقالات

محصولات

چقدر برایارزش قائل هستید؟

همه می دونیم که مهمترین و موثرترین سرمایه گذاری هر شخص کارها و آموزش هایی است که برای ارتقای دانش و منش و روح خودش انجام میده. بی شک این سرمایه گذاری و این تلاش نیازمند بستری مناسب و مسیری روشن برای رسیدن به اهداف کوچک و بزرگ است. خانه آموزش و مهارت به توان تو محلی است برای اینکه در کنار هم از پله های بهتر شدن بالا برویم و هر روزمان را بهتر و با انگیزه تر از دیروزمان آغاز کنیم. اینجا خانه توست، خانه ماست، خانه هدفگذاری است و در یک کلام خانه آموزش و مهارت به توان تو خانه امیدواری است…